Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky

Jste zde: Úvodní stránka » excel » marketing-pr-controling-finance » excel-pro-seo-2

Excel pro SEO (2)

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Jak využít možností Microsoft Excelu pro analýzu SEO. Zjistěte jak je na tom Váš web, aneb jak vydělat více a být o krok (dva) před konkurencí.

Úvodem jak využít Excel pro SEO

Cíl tohoto článku vysvětlit jak vám Microsoft Excel může pomoci se zpracováním statistiky Vašeho webu. Článek využijí nejen SEO experti, ale také správci PPC kampaní, sociálních síti atd.:

Článek je z důvodu rozsáhlosti problematiky rozdělen do dvou části:

Část první

 • Teoretické základy - Rychlý teoretický úvod nejen do SEO.
 • Kde a jak získat data
 • Načtení dat - pokud již data máte jak je načíst
 • Upravení dat pro další zpracování - teorie co budeme chtít z adresy získat
 • Jak rozdělit webovou adresu - použití textových funkcí
 • Kapitoly popsány v článku: Excel pro SEO (1) - ušetřete si práci při SEO analýzách.

Část druhá

Případné další doplnění článku nevylučuji, stejně jako průběžné doplňování (na základě dotazů).

Styly pro tabulky

Nejde jen o grafickou úpravu tabulek (ač v mých příkladech by to takhle mohlo vypadat). Jak jste se všimli v ukázkových příkladech, jsou tabulky graficky upravené (pomocí stylů). Je to z důvodu, že po grafické stránce vypadají prezentovatelnější, ale dá se díky stylům využívat i dalších výhod co z toho plynou (ale z důvodu pochopení nejsou v příkladech použity). Základní informace co jsou styly a jak je pro tabulky použít jsem popsal v článku Jak na styly tabulky v Microsoft Excel. V tomto článku již předpokládám, že tuto problematiku znáte.

Výhoda použití stylů

Změníte jeden vzorec a ostatní se automaticky změní. Nestane se vám, že ve sloupci budete mít nezměněnou funkci a budete dlouze hledat chybu proč funkce v jednom (několika) případě nefunguje (přitom to je chybou špatně zapsané funkce v jednom z řádku tabulky)

Zmatení nepřítele - Zmatete osoby, které se budou ve vašich tabulkách a grafech hrabat (budou je chtít použít jako své dílo) :). Pokud dáváte zákazníků k dispozici přímo sešity Microsoft Excelu a chcete jim trochu stěžit zkopírování (z vlasní zkušeností vím, že strukturované odkazy jsou velice málo použivané).

Poznámka: Pro jednoduší pochopení v ukázkových tabuzlkách (příkladech funkcí) nepoužívám strukturované odkazy záměrně. Jsou na první pohled složitější (a začátečníci mohou mít s jejich interpretaci problém). Styly jsou tabulkám přiřazeny až následně (hlavně kvůli grafické úpravě).

Příklady, které prezentuje například firma Distilled v článku: Excel for SEO jejich tabulky mají styly a příklady obsahuji funkce se strukturovanými odkazy (aby méně zkušené zmátly a nechaly je v domění že funkce jsou složitosté). Předpokládám, že tohle mají záměrně, aby získaly zákazníky na správu SEO (čemuž dle informací v článku určitě rozumí a umí to).

Ukázka

Pro doplnění ukázka jak mohou funkce v tabulkách se styly vypadat (screen z Excel 2007):

Styly a strukturované odkazy - Excel

Kdy na první pohled vypadá funkce (zapsána pomocí strukturovaných odkazů) složitěji (Česká verze Excel 2007):

=Tabulka4[[#Tento řádek];[hodnota]]+Tabulka4[[#Tento řádek];[hodnota2]]+Tabulka4[[#Tento řádek];[hodnota3]]

Přitom jde o jednoduchou funkci sčítání tří čísel.

=C8+D8+E8

Z důvodu pochopitelnosti příkladu, záměrně strukturované odkazy nepoužívám (ač někdy by se to hodilo).

Ke stažení

Soubor Styly tabulky v Excelu soubor ve formátu *.xlsx ukázka použití ke stažení zdarma.

Pokročilá úprava webových adres

Praktická ukázka použití logických funkcí:

 • IFERROR více o funkci v článku:
 • KDYŽ více o funkci v článku:

V předchozích kapitolách jste se seznámily jak pomocí textových funkcí rozdělit webovou adresu. V této kapitole ukážu další možnosti rozdělení webových adres (když máte složitější web, například několik podpůrných webů).

Příklad 5

Potřebujete rozdělit webové adresy na kategorie:

 • pod jednu kategorii začlenit lednice, mrazničky
 • oddělit stránky blog a produkty

Máte k dispozici tyto adresy:

 • http://www.example.cz/index.php?kategorie=lednice&podkategiorie=mala
 • http://www.example.cz/index.php?kategorie=mraznicka&podkategorie=velka
 • http://www.example.cz/index.php?kategorie=pracka&podkategorie=velka
 • http://www.example.cz/index.php?kategorie=zdimacka&podkategorie=velka
 • http://www.example.cz/index.php?kategorie=televize&podkategorie=velka
 • http://www.example.cz/blog/index.php?kategorie=televize
 • http://www.example.cz/blog/index.php?kategorie=lednice

Najít lednice to umíte z předchozího článku o Excelu pro SEO, když ale lednice nenajde, v buňce bude chybová hodnota (#HODNOTA!).

=HLEDAT("lednice";A15)

Použitím funkce IFERROR se bude místo chybové hodnoty #HODNOTA! v buňce objevovat text Není

=IFERROR(HLEDAT("lednice";A7);"Není")

Pod jednu kategorií můžete dát lednice a mrazničky.

=IFERROR(HLEDAT("lednice";A15);IFERROR(HLEDAT("mraznicka";A15);"Není"))

Poznámka: Funkce IFERROR je od verze Excel 2007. Microsoft ji ve svém helpu označuje jako CHYBHODNT, bohužel tato funkce neexistuje, takže popis při hledání může mást.

Hotovo (5)

Excel pro SEO příklad 5

Základní teorií máme za sebou a na dalším příkladu ukáží, jak webové adresy rozdělit do kategorií.

Příklad 5a

Rozdělení do kategorií. Předvedu na webových adresách mého webu. Pokud máte adresy tvořeny jinak můžete použít ukázky z předchozích kapitol. U mého webu mám jednoduché :)

 • http://office.lasakovi.com/word/ostatni/jak-napsat-ebook-za-14-dnu/
 • http://office.lasakovi.com/word/zaklady/word-2010-krok-za-krokem/
 • http://office.lasakovi.com/excel/zaklady/relativni-absolutni-odkazy-excel/
 • http://office.lasakovi.com/excel/zaklady/excel-2010-krok-za-krokem/
 • http://office.lasakovi.com/access/zaklady/klavesove-zkratky-super/
 • http://office.lasakovi.com/power-point/zaklady/prezentace-krok-za-krokem-powerpoint-2010/
 • http://office.lasakovi.com/power-point/zaklady/on-line-skoleni-powerpoint-zdarma/
 • http://office.lasakovi.com/outlook/zaklady/klavesove-zkratky/
 • http://office.lasakovi.com/project/zaklady/klavesove-zkratky/

Máme výběr adres a tě je rozdělím na jednotlivé kategorie:

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Access
 • Ostatní

Pokud by šlo jen o Word a Ostatní byla by funkce:

=KDYŽ(JE.CHYBA(HLEDAT("/word/";A45))=NEPRAVDA;"WORD";"Ostatní")

Protože chci kategorií o něco více, patřičně upravím funkcí (vzorec):

=KDYŽ(JE.CHYBA(HLEDAT("/word/";A46))=NEPRAVDA;"WORD";KDYŽ(JE.CHYBA(HLEDAT("/excel/";A46))=NEPRAVDA;"EXCEL";KDYŽ(JE.CHYBA(HLEDAT("/access/";A46))=NEPRAVDA;"ACCESS";KDYŽ(JE.CHYBA(HLEDAT("/power-point/";A46))=NEPRAVDA;"POWERPOINT";"Ostatní"))))

KDYŽ

Funkci když jsem popsal v samostatném článku o funkce KDYŽ. Pokud by si někdo chtěl použití této funkce nastudovat podrobněji.

Hotovo 5a

Máte hotovo, tento výsledek nám poslouží v další kapitole.

Excel pro SEO příklad 5a

Ke stažení příklad 5

Soubor pokročilá úprava adres pro SEO soubor ve formátu *.xlsxke stažení zdarma.

Zpracovaní upravených dat

V této kapitole se naučíte používat funkce:

 • COUNTIF
 • SVYHLEDAT
 • INDEX
 • ...

Z předchozí kapitoly máte své webové stránky rozděleny do kategorií. Potřebujete spočítat kolik krát se ta která kategorie objevuje ve vašem přehledu. Máte tuto tabulku:

Počet - například kategorií

Máte například takovouto tabulku rozdělenou na kategorie:

Zdrojova tabulka

Potřebujete zjistit, kolikrát se v přehledu vyskytuje kategorie:

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Access
 • Ostatní

Můžete použít funkci COUNTIF (v dalším textu ukážu, jak stejnou analýzu provést pomocí kontingenční tabulky):

=COUNTIF($A$8:$A$24;B12)

Poznámka: Můžete označit i celý sloupce, aby oblast nebyla omezena jako v předchozím příkladu.

=COUNTIF(A:A;B12)

Výsledek

Zdrojova tabulka

SVYHLEDAT, INDEX, ...

K úpravám a zpřehlednění tabulek, lze použít i další funkce jako SVYHLEDAT, INDEX. Popis na praktických příkladech je k dispozici v samostatných článcích:

V přípravě doplnění jak výše uvedené funkce prakticky využít pro zpracování SEO v Microsoft Excel.

Ke stažení příklad COUNTIF

Soubor příklad na použití COUNTIF soubor ve formátu *.xlsxke stažení zdarma.

Kontingenční tabulky

Pokročilejší analýza v Excelu pro SEO.

Kontingenční tabulka - rychlý úvod

Kontingenční tabulka se nejčastěji využívá pro zpřehlednění vztahu mezi dvěma údaji (ve statistice označováno jako znak). Kontingenční tabulka dokáže tyto vzájemné vztahy přehledně zobrazit.

Jinak řečeno. Řádky odpovídají jednomu údaji/parametru (znaku) a sloupce druhému údaji. V příslušném průsečíku (řádku a sloupce) poté naleznete odpovídající hodnotu, která vyhovuje příslušnému řádku i sloupci.

Pro nezjednoduší kontingenční tabulku, musí být vyplněny minimálně dvě věci a to oblast dat a pak oblast řádků.

Podrobněji v článku Kontingenční tabulka úvod - spolu s praktickými příklady v Excel 2010.

Příklad pro kontingenční tabulku

V předchozí kapitole jsme ukázal, jak pomocí funkce COUNTIF zjistit počet jedinečných výskytu dané kategorie. Tj. kolikrát se vyskytuje v přehledu daná kategorie (například články o Excel):

Pro porovnání máme k dispozici stejnou tabulku:

Zdrojova tabulka

Jdeme na to. Na kartě Vložení sekce Tabulky ikona Kontingenční tabulky - Kontingenční tabulku.

Menu

V zobrazeném dialogovém okně Vytvořit kontingenční tabulku zvolíte:

 • tabulku -(pokud nemáte vybranou)
 • umístění - já zvolím existující list (pro přehlednost), ale klidně můžete na nový
Vytvořit kontingenční tabulku

V zobrazených možnostech přetáhnete pole Kategorie vše do Popis řádků a ještě do Hodnoty

Vytvořit kontingenční tabulku

Po správném přiřazení obdržíte hotovou tabulku, která bude vypadat podobně:

Vytvořit kontingenční tabulku

Pokud porovnáte s předchozí tabulkou, máte stejné údaje (za předpokladu, že jste postupovali správně.

Porovnání

Kontingenční tabulku příklad (1)

Soubor Kontingenční tabulka pro SEO soubor ve formátu *.xlsx ukázka použití. Ukázka je ke stažení zdarma.

Další příklad (2)

V přípravě.

Zpět na seznam kapitol o využití Excelu pro SEO .

Tvorba grafů

V přípravě.

Zpět na seznam kapitol o využití Excelu pro SEO .

Závěry doporučení

V totmto (a předchozím) článku máte ukázky, jak Excel pomůže zodpovědět otázky, které máte ohledně SEO, když studujete statistiku Vašeho webu. Položit si ty správné otázky už musíte sami (Excel to za Vás neudělá). Jen malé doporučení: Při každé analýze nezapomenout na selský rozum!

Pokud Vás napadá nějaká analýza, která zde není prezentována, můžete uvést do komentářů. Pokusím se jí zpracovat a doplnit.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:02

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Soňa K.

Přidáno: 19.06.15 09:32

Ahoj, můžete mne prosím kontaktovat s otázkou evidenční tabulky xls s odkazem na Váš článek:"než zjistíte, v čem zaměstnance proškolit, už u Vás nepracuje..." ? Děkuji moc. Případně kdykoliv také na 777 288 552. Děkuji.Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2024 |