Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce-textove » HODNOTA-NA-TEXT-funkce-excel

HODNOTA.NA.TEXT (TEXT) - funkce Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Převede číslo na text ve specifickém číselném formátu.

29.8.2014: Doplněno

Obsah článku o funkci HODNOTA.NA.TEXT (TEXT)

Microsoft Excel logo - funkce

Seznam kapitol tohoto co v tomto článku vysvětluji:


Teoretický úvod

Trocha teorie než se pustíme do praktických příkladů.

Syntaxe

HODNOTA.NA.TEXT(hodnota; formát)

Anglická verze zápisu

TEXT(hodnota, formát)

Popis argumentu

 • hodnota - upravované číslo, funkce, jejíž výsledkem je číslo nebo odkaz na buňku obsahující číselnou hodnotu
 • formát - uvedení požadovaného číselného formátu

Poznámky

 • Formát nemůže obsahovat hvězdičky (*)
 • Zformátovaný text pomocí funkce HODNOTA.NA.TEXT, není poté ve výpočtech považován za číslo.
 • Formátování buňky pomocí možností na kartě Číslo (příkaz Buňky, nabídka Formát), dochází pouze ke změně formátu buňky, nikoli její hodnoty popsal jsem v článku: Vlastní formát buněk.

Zpět na seznam kapitol.

Základní použití - příklady

Použití funkce na jednoduchých praktických příkladech.

=HODNOTA.NA.TEXT($A$11; "# ##0,00") =HODNOTA.NA.TEXT($A$11; "$ # ##0,00") =HODNOTA.NA.TEXT($A$11; "$ # ##0") =HODNOTA.NA.TEXT($A$11; "# ###") =HODNOTA.NA.TEXT($A$11; "rrrr/mm/dd") =HODNOTA.NA.TEXT($A$11; "rrrr.mm.dd") =HODNOTA.NA.TEXT($A$11; "hh:mm")

Funkce HODNOTA.NA.TEXT v Excelu

HODNOTA.NA.TEXT funkce Excel

Poznámky

Při práci v EN verzi pozor na syntaxi formátu (yyyy místo rrrr, tečka místo čárky, čárka místo středníku, atd.)

Zpět na seznam kapitol.

Pokročilejší praktické ukázky

Spojení textu ve funkci.

=A20&" stojí "&HODNOTA.NA.TEXT(B20;"0,00 Kč")&"." ="Dnes je: "&HODNOTA.NA.TEXT(A23;"d.mm.rrrr")&"." ="Cena je: "&HODNOTA.NA.TEXT(A26;"$0,00")&"." ="Daň bude: "&HODNOTA.NA.TEXT(A29;"0%")&" královská kase je rozkradena."

Podrobněji o formátech v následující kapitole.

Funkce HODNOTA.NA.TEXT v Excelu

HODNOTA.NA.TEXT funkce Excel

Zpět na seznam kapitol.

Formáty (číslo, datum, čas, měna)

Více o vlastních formátech jsem popsal také v článku: Vlastní formát buněk.

Číslo

 • 0 (Nula) - Zobrazuje nevýznamné nuly, tj. má-li číslo méně číslic než počet nul ve formátu, bude číslo doplněno o nuly. Např.: číslo 2,8 - formát 0,000 - zobrazí se jako 2,800.
 • # - nezobrazuje nuly navíc. Např.: číslo 2,8 - formát #,### - zobrazí se jako 2,8.
 • ? - přidá mezeru pro nevýznamných nul.
 • , Desetinná čárka (v anglické verzi se jako desetinná čárka používá tečka).
 • / Lomítko
 • \ Zpětné lomítko
=HODNOTA.NA.TEXT(A42; "# ###,#") =HODNOTA.NA.TEXT(A43; "#,#") =HODNOTA.NA.TEXT(A44; "# ###,##") =HODNOTA.NA.TEXT(A45; "#,###") =HODNOTA.NA.TEXT(A46; "# ###,#") =HODNOTA.NA.TEXT(A47; "# ###,#") =HODNOTA.NA.TEXT(A48; "# ###,#") =HODNOTA.NA.TEXT(A49; "#,0000") =HODNOTA.NA.TEXT(A50; "#,0000") =HODNOTA.NA.TEXT(A51; "#,0000") =HODNOTA.NA.TEXT(A52; "#,0000") =HODNOTA.NA.TEXT(A53; "#,0000") =HODNOTA.NA.TEXT(A54; "#,0000") =HODNOTA.NA.TEXT(A55; "0,0000") =HODNOTA.NA.TEXT(A56; "0,#") =HODNOTA.NA.TEXT(A57; "0,00##") =HODNOTA.NA.TEXT(A58; "???,???") =HODNOTA.NA.TEXT(A59; "???,???") =HODNOTA.NA.TEXT(A60; "???,???") =HODNOTA.NA.TEXT(A61; "???,???") =HODNOTA.NA.TEXT(A62; "???,???") =HODNOTA.NA.TEXT(A63; "? ? ?,???") =HODNOTA.NA.TEXT(A64; "#,###;-#,##;") =HODNOTA.NA.TEXT(A65; "#,###;-#,##;") =HODNOTA.NA.TEXT(A66;"?/?") =HODNOTA.NA.TEXT(A67;"?/?") =HODNOTA.NA.TEXT(A68;"# #\ ?/?") HODNOTA.NA.TEXT funkce Excel

Poznámka: Pro EN verzi se pro číslo se zlomkem neudává zpětné lomítko \.


Datum

 • Den
  • d (1 - 31)
  • dd (01-31)
  • ddd (Po - Ne)
  • dddd (pondělí - neděle)
 • Měsíce
  • m (1 - 12)
  • mm (01-12)
  • mmm (I - XII) - v některých verzích nefunguje
  • mmmm (Leden - Prosinec)
  • mmmmm (l-p)
 • Roky
  • rr (00–99)
  • rrrr (1900–9999)

Poznámka 1: Hodnota mmm - římská písmena v některých verzích nefunguje.

Poznámka 2: Pro anglickou verzi místo rrrr (yyyy).

=HODNOTA.NA.TEXT(A75;"m") =HODNOTA.NA.TEXT(A76;"mm") =HODNOTA.NA.TEXT(A77;"mmm") =HODNOTA.NA.TEXT(A78;"mmmm") =HODNOTA.NA.TEXT(A79;"mmmmm") =HODNOTA.NA.TEXT(A80;"d") =HODNOTA.NA.TEXT(A81;"dd") =HODNOTA.NA.TEXT(A82;"ddd") =HODNOTA.NA.TEXT(A83;"dddd") =HODNOTA.NA.TEXT(A84;"rr") =HODNOTA.NA.TEXT(A85;"rrrr") HODNOTA.NA.TEXT funkce Excel

Čas

 • h - pro hodiny
 • m - pro minuty (pozor m je i pro měsíce! může dělat problémy)
 • s - pro sekundy
 • AM/AP, dop./odp. - dopoledne, odpoledne (v EN verzi funguje i A/P a nefunguje dop./odp.)
 • []
=HODNOTA.NA.TEXT(A90;"h") =HODNOTA.NA.TEXT(A91;"hh") =HODNOTA.NA.TEXT(A92;"h:m") =HODNOTA.NA.TEXT(A93;"h:mm") =HODNOTA.NA.TEXT(A94;"s") =HODNOTA.NA.TEXT(A95;"ss") =HODNOTA.NA.TEXT(A96;"h AM/PM") =HODNOTA.NA.TEXT(A97;"h AM/PM") =HODNOTA.NA.TEXT(A98;"h dop./odp.") =HODNOTA.NA.TEXT(A99;"h dop./odp.") =HODNOTA.NA.TEXT(A100;"[h]:mm") =HODNOTA.NA.TEXT(A101;"[m]:ss") =HODNOTA.NA.TEXT(A102;"[ss]") =HODNOTA.NA.TEXT(A103;"h:mm:ss,00") HODNOTA.NA.TEXT funkce Excel

Zpět na seznam kapitol.

Speciální znaky

Jak využít speciální znaky

¢      ALT+0162
£  ALT+0163
¥  ALT+0165
 ALT+0128
HODNOTA.NA.TEXT funkce Excel

Další znaky

Další znaky, které lze využít:

 • $ - Dolar
 • + - - Plus mínus
 • ( ) - závorky
 • { } - složené závorky
 • : - dvojtečka
 • < > - větší menší
 • = - rovná se
 • ! - vykřičník
 • ~
 • &
 • ' - apostrof
 • ^

Zpět na seznam kapitol.

Formát jazyka pro datum

Potřebujete-li nastavit jména měsíců dnů v určitém jazyku, například němčina, angličtina, polština.

HODNOTA.NA.TEXT(AG1;"[$-405]ddd") HODNOTA.NA.TEXT(AG2;"[$-407]ddd") HODNOTA.NA.TEXT funkce Excel

Jazyk a jeho kodové označení

 • [$-405] - čeština ;)
 • [$-406] - dánština
 • [$-407] - němčina
 • [$-408] - řečtina
 • [$-409] - angličtina
 • [$-410] - italština
 • [$-415] - polština
 • [$-041B] - slovenština - málem bych zapomněl na bratry slováky ;)
 • ...

Zpět na seznam kapitol.

HODNOTA.NA.TEXT - kladná, záporná, nula

Jak pomocí funkce HODNOTA.NA.TEXT zařídit jiný formát pro kladné, jiný pro záporné a jiný pro nulovou hodnotu.

=HODNOTA.NA.TEXT(A120; "€ 0,00;£ 0,0;0,000") =HODNOTA.NA.TEXT(A121; "€ 0,00;£ 0,0;0,000") =HODNOTA.NA.TEXT(A122; "€ 0,00;£ 0,0;0,000") HODNOTA.NA.TEXT funkce Excel

Zpět na seznam kapitol.

Spojení funkce HODNOTA.NA.TEXT s jinou funkci

Jak jsem uvedl v předchozí kapitole. Microsoft při překladu změnil i definici například u roku. Kdy pro anglické verze platí yyyy pro české rrrr. Pokud Vaše tabulky distribuujete do světa musíte i toto ošetřovat. Přiznávám se, že osobně to úplně nedodržuji (při tvorbě na to zapomenu). Takže ukázka jak ošetřit rok.

="Dnes již máme rok: "&KDYŽ(HODNOTA.NA.TEXT(A35;"rrrr")="rrrr";HODNOTA.NA.TEXT(A35;"yyyy");HODNOTA.NA.TEXT(A35;"rrrr"))

Zpět na seznam kapitol.

Využití HODNOTA.NA.TEXT ve VBA

Jak využít HODNOTA.NA.TEXT při programování ve VBA.

Dim Procenta As String Procenta = Format("0,981", "Percent") MsgBox (Procenta) ' výsledek 98,10%

další možnost

Cislo = Format("210,6", "# ##0.00") MsgBox (Cislo) ' výsledek 210,60 Cislo2 = Format("2210,6", "# ##0.00") MsgBox (Cislo2) ' výsledek 2 210,60
Microsoft Excel logo - stahuj

Příklady ke stažení zdarma

Pokud se vám výše uvedené příklady nedaří vytvořit, můžete si stáhnout soubor Praktické příklady použití funkce HODNOTA.NA.TEXT soubor ve formátu *.xlsx, kde naleznate výše uvedené ukázky. Sešit je ke stažení zdarma.


Zpět na seznam kapitol.

Odkazy na související články

Doporučuji ke shlédnutí i související články:

Závěrem

Pokud jsem něco o funkci HODNOTA.NA.TEXT neřekl a stojí za zmínku, můžete doplnit v komentářích. Jako ve všech ukázkách jsou i v zde uvedených příkladech smyšlená jména, částky, data, časy. Jakákoli podoba se skutečností je dílem náhody.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:59

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Petr Pecháček

Přidáno: 15.09.14 22:28

Tip: Definovaný název PROSTREDI, Odkaz na: =O.PROSTŘEDÍ2(37), verzi jazyka z Ovládacích panelů vrací vzorec listu =INDEX(PROSTREDI;1,2), pro češtinu 420, symbol roku pak =INDEX(PROSTREDI;1;19), pro češtinu "r" (od verze Excelu XP/2001). O.PROSTŘEDÍ2 (GET.WORKSPACE) je Excel4 makro funkce.

Pavel Lasák

Přidáno: 03.01.15 09:27

To Petr Pecháček: Díky za doplněnění užitečného tipu.

Lucie

Přidáno: 03.07.15 07:48

Dobrý den. Prosím o radu. Pomocí jaké funkce převedu text zpět na číslo? Předem děkuji za odpověd. L.

Petr

Přidáno: 11.11.15 13:35

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je možné sečíst např. výsledek sportovního utkání 3:2 ve formátu textu. Např. 3:2 = 5 gólů. Prosím o radu pomocí jaké funkce by toto bylo možné. Děkuji Petr

Petr

Přidáno: 11.11.15 15:37

Už jsem na to přišel... použil jsem funkci ČÁST. Vzorec např. =ČÁST(A1;1;1)+ČÁST(A1;3;1), který sečte první a třetí znak v buňce. Dvojtečku uprostřed nepočítá.


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |