Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce-matematicke » matematicke-funkce-Excel

Matematické funkce - EXCEL

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Přehled matematických funkcí včetně příkladů ...

Seznam matematických funkcí

V tomto článku se dozvíte o těchto funkcích:

Matematické funkce - MS Excel
 • ABS - ABS - Absolutní hodnota čísla
 • ACOT - ACOT - arkuscotangens čísla
 • ACOTH - ACOTH - Inverzní hyperbolický kotanggens
 • AGGREGATE - AGGREGATE - Souhrn dat v seznamu nebo v databázi
 • ARABIC - ARABIC - Převod římských číslel na arabské
 • ARCCOS - ACOS Arkuskosinus čísla
 • ARCCOSH - ACOSH Hodnota hyperbolického arkuskosinu
 • ARCSIN - ASIN Arkussinus čísla
 • ARCSINH - ASINH Hodnota hyperbolického arkussinus
 • ARCTG - ATAN Arkustangens čísla
 • ARCTG2 - ATAN2 Arkustangens x-ové a y-ové souřadnice
 • ARCTGH - ATANH Hyperbolický arkustangens
 • BASE - BASE
 • CELING.MATH - CELING.MATH
 • CELÁ.ČÁST - INT Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo
 • COMBINA - COMBINA
 • COS - COS Kosinus čísla
 • COSH - COSH hyperbolický kosinus čísla
 • COT - COT
 • COTH - COTH
 • CSC - CSC
 • CSCH - CSCH
 • COUNTIF - COUNTIF Sečte neprazdné buňky splňující daná kriteria
 • DECIMAL - DECIMAL
 • DEGREES - DEGREES Převede radiány na stupně
 • DETERMINANT - MDETERM Vrátí determinant matice
 • EXP - EXP Základ přirozeného logaritmu umocněný na zadané číslo
 • FACTDOUBLE - FACTDOUBLE Vrátí dvojitý faktoriál čísla
 • FAKTORIÁL - FACT Faktoriál čísla
 • FLOOR.MATH - FLOOR.MATH
 • GCD - GCD Vrátí největší společný dělitel
 • INVERZE - MINVERSE Provede inverzi matice
 • KOMBINACE - COMBIN Počet kombinací pro daný počet položek
 • LCM - LCM Nejmenší společný násobek
 • LN - LN Přirozený logaritmus čísla
 • LOG - LOG10 Dekadický logaritmus čísla
 • LOGZ - LOG Logaritmus čísla při zadaném základu
 • MOD - MOD zbytek po dělení
 • MROUND - MROUND Vrátí číslo zaokrouhlené na požadovaný násobek
 • MULTINOMIAL - MULTINOMIAL Vrátí mnohočlen z množiny čísel
 • MUNIT - MUNIT Vrátí jednotkovou matici požadované dimenze
 • NÁHČÍSLO - RAND Vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1
 • ODMOCNINA - SQRT druhá odmocnina
 • PI - PI Hodnota čísla pí
 • POWER - POWER Umocní číslo na zadanou mocninu
 • QUOTIENT - QUOTIENT - Celá část dělení
 • RADIANS - RADIANS - Stupně na radiány
 • RANDBETWEEN - RANDBETWEEN Vrátí náhodné číslo mezi zadanými čísly
 • ROMAN - ROMAN - Arabskou číslici na římskou
 • ROUNDDOWN - ROUNDDOWN - Zaokrouhlí číslo dolů (k nule)
 • ROUNDUP - ROUNDUP - Zaokrouhlí číslo nahoru ( od nuly)
 • SEC - SEC
 • SECH - SECH
 • SERIESSUM - SERIESSUM - Součet mocninné řady určené vzorcem
 • SIGN - SIGN - Vrátí znaménko čísla
 • SIN - SIN - Sinus úhlu
 • SINH - SINH - Hyperbolický sinus
 • SOUČIN - PRODUCT - Vynásobí argumenty funkce
 • SOUČIN.MATIC - MMULT Součin dvou matic
 • SOUČIN.SKALÁRNÍ - SUMPRODUCT Součet součinů odpovídajících prvků matic
 • SQRTPI - SQRTPI - Vrátí druhou odmocninu výrazu (číslo * pí)
 • SUBTOTAL SUBTOTAL
 • SUMA - SUM - Sečte argumenty funkce
 • SUMA.ČTVERCŮ - SUMSQ Součet čtverců argumentů
 • SUMIF - SUMIF - Sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií
 • SUMIFS - SUMIFS - Sečte buňky vybrané podle více zadaných kritérií
 • SUMX2MY2 - SUMX2MY2 - Vrátí součet rozdílu čtverců odpovídajících hodnot ve dvou maticích
 • SUMX2PY2 - SUMX2PY2 - Vrátí součet součtu čtverců odpovídajících hodnot ve dvou maticích
 • SUMXMY2 - SUMXMY2 - Vrátí součet čtverců rozdílů odpovídajících hodnot ve dvou maticích
 • TG - TAN - Tangens čísla
 • TGH - TANH - Hyperbolický tangens čísla
 • USEKNOUT - TRUNC - Zkrátí číslo na celé číslo
 • ZAOKR.DOLŮ - FLOOR - Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule
 • ZAOKR.NAHORU - CEILING Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo
 • ZAOKROUHLIT - ROUND - Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic
 • ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ - ODD - Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé liché číslo
 • ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ - EVEN - Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé sudé číslo

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:59

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře zatím nejsou

Můžete být prvními co zanechají smysluplný komentář.


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |