Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » domu » formatovat-jako-tabulku-excel

Formátovat jako tabulku - Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Jak na styly tabulky v Microsoft Excelu? Jak použít předdefinovaný styl? Jak vytvořit, upravit, odebrat styl tabulky? Jak využít formátovací styly ve funkcích?

Aktualizace: Článek doplněn 21.6.2016

Úvodem do stylu

Usnadněte si práci se styly Tabulek v Microsoft Excelu. Pokud často používáte speciální formátování (velikost písma, barva písma, ...). Jak vytvořit vlastní styly (nebo raději využijte hotové styly?). Přehled kapitol co Vás v tomto článku čeká a nemine:

Co je styl co umí

Sada charakteristických parametrů.

Pro automatické naformátování tabulky můžete s výhodou použít styl tabulky (místo složitého ručního formátování). Pod pojmem styl si můžete přestavit nějakou sadu charakteristik (parametrů) tabulky jako je například velikost písma, typ písma (kurzíva, tučné, ...), barva písma, ohraničení tabulky, zarovnání textu, formát čísla, atd.

Výhody

 • Doplnění vzorce jen jednou - do zbytku se překopíruje automaticky
 • Nemusí se kontrolovat vzorce - celý sloupec má "konzistentní vzorec"
 • strukturované odkazy

Nevýhody

 • Celý sloupce jednotný vzorec - nelze některým buňkám ve sloupci přiřadit odlišný vzorec

Poznámka

Styl můžete nadefinovat nejen pro celou tabulku, ale také pro jednotlivou buňku. Více v článku Styly buňky - Microsoft Excel. V tomto si si probereme tabulky a jak je opatřit stylem.

Přiřadit tabulce styl

S chuti do toho půl je hotovo. Dost bylo teorie jdeme na styly prakticky.

Ukázková tabulka

Pro další práci předpokládám, že máte k dispozici obdobnou "zdrojovou" tabulku.

Zdrojová tabulka

Použití stylů budu demonstrovat na této zdrojové tabulce, které přiřadíme styl.

Přiřazení stylu

Nejprve celou tabulku označte. Přiřazení stylu této vybrané tabulce provedete na kartě Domů sekce Styly ikona Formátovat tabulku jako

Karta domů EXCEL

a vyberete požadovaný styl pro tabulku.

Zdrojová tabulka

Zobrazí se dialogové okno Formátovat jako tabulku.

Formátovat jako tabulku

Poznámka: pokud jste tabulku nebyla v předchozím kroku označena, můžete její rozsah doplnit i v tomto okně - Kde se nachází data pro tabulku?

Pokud tabulka obsahuje záhlaví, nezapomeňte v tomto dialogovém okně zaškrtnout Tabulka obsahuje záhlaví. Pak jen klik na OK a je hotovo.

Hotovo

Při správném nastavené obdržíte tabulku se styly, bude vypadat podobně:

Formátovat jako tabulku

Nový styl tabulky

Vytvořit nový (vlastní) styl tabulky provedete na kartě Domů sekce Styly ikona Formátovat tabulku jako a v zobrazeném okně vyberete Nový styl tabulky...

Nový styl tabulky

Zobrazí se dialogové okno Nový rychlý styl tabulky.

Nový styl tabulky

V tomto dialogovém okně vyplníte Název Vašeho stylu a nastavíte formáty jednotlivým prvkům tabulky:

 • Celá tabulka
 • Pruh prvního sloupce
 • Pruh druhého sloupce
 • Pruh prvního řádku
 • ...

Vyberete jen příslušný prvek tabulky a klik na Formát nastavíte příslušné formátování. Pokud chcete mít váš nový styl pro tabulku jako výchozí - necháte zaškrtnuto Nastavit jako výchozí rychlý styl tabulky pro tento dokument a pak jen klik na OK.

Styl se automaticky přiřadí do seznamu stylu.

Nový styl tabulky

Duplikovat

Chcete-li vyjít již z hotového stylu a jen si ho upravit k obrazu svému. Stačí klik pravým tlačítkem myši na vybraném stylu a zvolit Duplikovat.

Zobrazí se dialogové okno Změnit rychlý styl tabulky, položky které jsou tučně vyplněny mají nastaven jiný formát. Podobně jako při vytváření nového stylu můžete buď doplňovat další formátování, nebo měnit již zadané formáty. Před klikem na OK doporučuji přiřadit vašemu stylu jméno. Klik na OK styl bude vytvořen.

Odebrat/odstranit styl tabulce

Pokud se stane, že tabulce potřebujete odebrat styl tabulka jako tabulka - tj. vytvořit z "inteligentní tabulky" opět "normální" tabulku. Například pro tvorbu souhrnu, který akcetuje jen "normální" tabulky (tj. tabulky které nemají automatický styl tabulka jako tabulka). řešení je jednoduché stačí klik pravým tlačítkem myší nad tabulkou a z konetextového menu vybrat:

Tabulka - Převést na rozsah a máte normální tabulku, jen zůstane barevné pozadí ze stylu.

Odstranit Styl tabulce

Formát - Pokud se vám formát buněk nelíbí, budete jej muset změnit ručně na vámi požadovaný.

Komplikace při převodu

POZOR! - pokud máte v tabulce naformátované jako tabulka výpočty a převedete zpět. Veškeré výpočty v buňkách budou sloupcově absolutní! Včetně názvu listu. Za předpokkladu, že vzorec byl vložen do tabulky která už byla naformátovana jako tabulka. Pokud byl vzorec vložen jako první a následně dojde k naformátování jako tabulka a tento formát vrátíte na "klasickou" tabulku vrátí se vzorce (funkce do původního stavu).

Tabulka jako tabulka - problém

Změnit / Odstranit styl tabulky (z nabídky)

Změnit

Pokud chcete hotový styl změnit. Poznámka: změnit lze jen vámi vytvořené styly.

Změnit styl tabulky

Zobrazí se dialogové okno Změnit rychlý styl tabulky. Prvky které jsou tučně napsány zvyrazněny - ve vybraném měněném stylu je upraveno (změněno) formátování. Podobně jako při vytváření nového stylu můžete buď doplňovat/upravovat formátování jednotlivých prvků. Klikem na OK styl bude upraven.

Odstranit

Odstranit můžete pouze Vaše styly (ty od Microsoftu se odstranit nedají). Pokud se vám váš nově vytvořený styl přestane líbit, nebo jej již nechcete používat, můžete jej jednoduše odstranit. Stačí klik pravým tlačítkem myši na vybraném stylu a zvolit Odstranit.

Odstranit styl tabulky

Styl pro kontingenční tabulku

Doplnění této kapitoly je v přípravě

Využití stylu ve funkcích

Jak jsem již uvedl v úvodu tohoto článku, u tabulek se styly se automaticky doplní funkce (vzorce) pro daný sloupce. Stačí zadat v dalším řádku jen jednu funkci (ostatní se doplní automaticky samo). Ve vaší zdrojové tabulce doplníte funkci, která přičte druhému sloupci hodnotu číslo 10.

Zadá se = a klik na buňku ve sloupci s názvem hodnota a přidá s

tabulka pridavana funkce

a přidá se +10 v buňce bude tedy zapsáno:

=[@hodnota]+10

Pak jen Enter a zbývající hodnoty ve sloupci budou doplněny včetně formátování automaticky. Sloupce dostane také automaticky názve tj. Sloupec1. Budete-li chtít, můžete jej přejmenovat.

Hotova tabulka

Poznámka: Klidně můžete zadat přímo =C3+10 a bude fungovat stejně. Více v článku o používání strukturovaných odkazů v tabulkách se styly.

Více informací o vkládání funkcí

Jak ještě více využít možností funkcí pro tabulky se stylem popíšu v samostatném článku. Tj.:

 • co znamená @ co proč jak používat ...
 • rozdíly ve verzích Excel - jaké jsou rozdíly v zapsaných vzorcích Excel 2007, Excel 2010
 • atd.

Úpravy tabulek

Přidávání sloupců řádků, doplňování tabulek se styly o souhrny. Popis karty Nástroje tabulky - Návrh, viz dále (nově doplněno)

Doplnění tabulky o souhrny

Zdrojové tabulce potřebujete přiřadit styl a doplnit o souhrny (součet, průměr).

Zdrojová tabulka

K dispozici máme tuto tabulku:

Zdrojova tabulky pro styly

Přiřazení stylu

Karta Domu - Formátovat jako tabulku - Styl. Podrobněji v předchozí kapitole. Po přiřazení stylu vypadá tabulka například takto (záleží, jaký styl si vyberete):

MS Excel 2010 - Úvodní obrazovka

Doplnění o souhrny

Pokud jste na tabulce se styly, máte k dispozici dočasnou kartu Návrh tabulky - návrh.

Karta návrh taulky

Na kartě dočasné kartě Návrh tabulky - návrh v sekci Možnosti stylu tabulek zatrhnete Řádek souhrnu a obdržíte v tabulce automaticky řádek souhrnu:

Tabulka se souhrnem - excel styly

Tabulka obdrží řádek Celkem, kde navíc je pomocí funkce SUBTOTAL proveden u posledního sloupce součet. Bohužel například u IQ je součet nepraktický ...

Když každý ze tří voly-telných zástupců má IQ 50, dohromady nikdy nebudou mít IQ 150!

Takže v automaticky připraveném souhrnu musíme provést úpravy. Například pro IQ budeme chtít průměr, pro částku sumu a pro věk najít maximální hodnotu. Funkce SUBTOTAL to umožňuje a nejen to k dispozici je:

Subtotal možnosti
 • Žádný
 • Průměr ID 101
 • Počet ID 102
 • Počet čísel ID 103
 • Max ID 104
 • Min ID 105
 • Součet ID 109
 • Směrodatná odchylka ID 107
 • Odhad rozptylu ID 110
 • další funkce...

Po provedení úpravě funkce na průměr, bude vypadat ukázkový příklad takto:

=SUBTOTAL(101;[IQ])

Pro částku doplníme součet a pro věk maximum. A souhrny jsou hotové.

souhrny hotovo excel

Další grafické úpravy

Tabulku se styly můžete ještě dále dodatečně upravovat.

Na kartě dočasné kartě Návrh tabulky - návrh v sekci Možnosti stylu tabulek zatrhnete například:

souhrny hotovo excel
 • Se záhlavím - zobrazí/skryje záhlaví
 • Řádek souhrnů - Jejich použití je popsáno v předchozí kapitole.
 • Pruhované řádky - pro přehlednost budou mít rozdílnou barvu sudé a liché řádky
 • První sloupec - bude vypadat odlišně, například tučné písmo
 • Poslední sloupec - bude vypadat odlišně, například tučné písmo
 • Pruhované sloupce - pro přehlednost budou mít sloupce rozdílnou barvu sudé a liché

souhrny hotovo excel

Jiné úpravy tabulky se styly

Tabulku se styly můžete ještě dále dodatečně upravovat.

Odebrat duplicitní hodnoty

Na kartě dočasné kartě Návrh tabulky - návrh v sekci Nástroje Odebrat duplicity

souhrny hotovo excel

Obdržíte dialogové okno Odebrat duplicity. V tomto okně vyberete, které sloupce se budou porovnávat. Pokud bude několik řádků (kontroluje se ve zvolených sloupcích) obsahovat stejné hodnoty, zůstane z nich jen jeden řádek.

souhrny hotovo excel

Poznámka: Pokud duplicitní řádky nejsou neodstraní se nic.

Smíšené odkazování v tabulka jako tabulka

Týká se definovaných jmen v Tabulka jako tabulka jen někdo chybně hledá v definovaných názvech, tak zde nechávám pro jednodužší nalezení.

Jak se smíšeně v definovaném názvu, pokud například využívate v SVYHLEDAT, SUMIFS atd.

Mějme tabulku s definovaným názvem Osoby

Odkazování

Data v tabulce

=Osoby

Celá tabulka

=Osoby[#Vše]

Řádek záhlaví

=Osoby[#Záhlaví]

Položka záhlaví

=Osoby[[#Záhlaví];[Jméno]] celé záhlaví =Osoby[[#Záhlaví];[Příjmení]:[Věk]] pokud je část záhlaví

Položka dat v řádku

=[@Jméno] =Osoby[@Plat] =Osoby[@[Příjmení]:[Pohlaví]] Část dat v řádku

Sloupec dat dynamicky relativně

=Osoby[Jméno] kopírováním se změní název [Plat] pod sloupcem

Sloupec dat (jméno) zamknut nad sloupcem jméno:

=Osoby[[Jméno]:[Jméno]] kopírováním se nezmění název sloupce

Ukázka

Definované nazvy - dynamické odkazy

Využití v SVYHLEDAT

Smíšený odkaz mezi dvěma tabulkami, nadefinovaními jako Tabulky.

=SVYHLEDAT(Faktura[[Id]:[Id]];Sluzby;POZVYHLEDAT(Faktura[[#Záhlaví];[Název]];Sluzby[#Záhlaví];0);NEPRAVDA)

aneb je potřeva "zamknou" sloupec, kdy Faktura je název tabulky a id název sloupce.

Faktura[[Id]:[Id]]

Související články

Spoulu s tabulkou jako tabulka vám může zajímat:


Závěrem

Využíváte styly pro tabulky? Nebo si raději naformátujete tabulku sami bez použití stylů?

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:56

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Vítězslav

Přidáno: 17.02.13 16:37

S tím panem Vopršálkem jste pobavil ;), sám ho rád a často používám.

Pavel Lasák

Přidáno: 17.02.13 17:28

To Vítězslav: Vopršálek je takové neutrální jméno, tak proč jej nepoužít ;)

Jery

Přidáno: 19.02.13 20:56

Díky za super web o Excelu. To nejlepší co je k dispozici v češtině.

xlnc

Přidáno: 20.02.13 18:53

Já bych s dovolením podstatnou připomínku měl - konkrétně k volbě Formátovat jako tabulku. Chyba je v českém překladu. Správně tam má stát Formátovat jako Tabulku. Tabulka (s velkým T) je totiž něco, co dříve v Excelu bylo pojmenováno jako Seznam (s velkým S), v angličtině Table (dříve List). Podle mého názoru nemá nástroj ve skupině Styly CO DĚLAT!! Odpovídá ikoně Tabulka na kartě Vložení. Byl bych tedy rád, kdyby ho uživatelé přestali vnímat jako formátovací nástroj! Děkuji.

Pavel Lasák

Přidáno: 20.02.13 21:21

To xlnc: Děkuji za konstruktívní doplňení. Ono svým způsobem jde i o častečné nastavení formátu Tabulky. Také původní slovo Seznam (s velkým S) může mít jiný a pro někoho zavádějící význam. Pokud člověk pochopí filozofií nastavení stylu Tabulky (s velkým T), překousne použitý název tabulky (s malým T). Jak nad tím přemýšlím, umístění na kartě Vložení sekce Tabulka by bylo vhodnější.
Bohužel i v Excel EN 2013 Preview verze je stále na stejném místě ve skupině Styly.

pete

Přidáno: 21.03.13 10:38

To Xlnc: když už se díváme na to, kde by mělo nebo nemělo být - formátovat jako Tabulku - pokud naformátuji jako tabulku a vzápětí převedu na obyčejnou oblast, mám tabulku naformátovanou (ne nadarmo to funguje podobně ve wordu - automatický formát tabulky byl nahrazen něčím, co vypadá uplně stejně). Takže můžete se snažit o to, aby uživatelé to vnímali jinak, ale ty výhody, plynoucí z používání této funkcionality vidí jen ti, co jsou do excelu trochu více ponořeni, ti, co to používají jako lepší kalkulačku, vám budou vždycky formátovat jako tabulku brát jako formátovací nástroj. A to že to má nějakou přidanou hodnotu, to už neřeší... ba naopak, většinou se setkávám s názorem, že jim vadí zapisování vzorců s @nazev_sloupce...

Petr Pecháček (xlnc)

Přidáno: 03.04.13 21:02

To pete: Kvůli vedlejšímu efektu to prostě nebudu brát jako formátovací nástroj (kartáčkem na zuby taky umyju umyvadlo a přesto to není nástroj v krabici s názvem Úklid koupelny, i když tím odpad efektivně pucovat můžu). Z pohledu výuky: seznam s malým "s" jako způsob uspořádání dat (filtry, zdroj pro KT, poukázání na databáze), Seznam s velkým "S" jako to, čemu novodobé Excely říkají přinejmenším česky ŠPATNĚ Tabulka (nejen součtový řádek, výpočty @, schopnost rozkopírovávat vzorce, zdroj pro KT). On pojem Tabulka s velkým "T" v Excelu už byl a vlastně pořád je (viz citlivostní analýza a funkce TABELOVAT), takže v novodobých Excelech je Tabulka prostě tupý překlad nějakého dobráka.

Petr Pecháček (xlnc)

Přidáno: 03.04.13 21:58

Prostě: Formátovat jako tabulku je Formátovat jako Tabulku, ale ve skutečnosti nejde o formátování a ani o tabulku/Tabulku. Podle mě nejsprávnější je Převést na Seznam a v dané skupině to nemá co dělat. Howgh :-)

Pavel Lasák

Přidáno: 15.06.13 10:32

To Petr Pecháček (xlnc): Holt některé překlady nejsou úplně ideální (beru to jako vlastnost s Excelu se kterou musím přežít ;) ).

eva K.

Přidáno: 18.12.13 14:47

SLOŽITÝ

Pavel Lasák: Co je na tom složitého? Označím tabulku a stisknu jednu ikonu a potvrdím. Mám inteligentní tabulku, oobahuje filtry a řazení, automaticky se zvětšuje.

patrik

Přidáno: 17.01.14 21:11

Jak nastavit, aby nově vložený řádek měl nejaký styl - mám namysli, aby trřeba třetí sloupec byl červeny apod... Jde o to, že když si změním například barvu některého sloupce na červený, poté vložím nový řádek, tak buňka v červeném sloupci se nevloží jako červená, ale jinou barvou...

Pavel Lasák

Přidáno: 18.01.14 15:51

To patrik: Nutno příslušně upravit vybraný styl. Viz "Nový styl tabulky"

Radim

Přidáno: 08.12.14 22:50

Dobrý den. Když mám takto "zformátováno" a dám zamknout list, tak se tabulka dál nerozšiřuje. Já bych ale chtěl a zároveň zamknout některé buňky kvůli přepsání. Díky za nápad

Pavel Lasák

Přidáno: 10.01.15 20:43

To Radim: Napadá mě rozdělit na dva listy. Informace, které je potřeba mít zamknuty dat na druhý list a vlastní tabulku, která se bude doplňovat nechat na prvním listě.

Libor Šrámek

Přidáno: 10.06.15 09:49

Dobrý den, měl bych jednu věcnou poznámku k nekonzistenci chování MS Excel 2010, který jinak pokládám za vlajkovou loď MS Office. Pokud vytvořím tabulku a uplatním na ni inteligentní styl, mohu vcelku snadno dopočítávat další pole - například součtem předchozích dvou sloupců apod... Inteligentní tabulka však nespolupracuje se "starými" souhrny. Abych je tedy mohl na takovou tabulku použít, musím se vrátit zpět ke klasické tabulce příkazem "Nástroje tabulky/převeď na rozsah" až potud vše funguje správně, nesmím ovšem takovou tabulku následně seřadit jinak, protože vzorce vypočítané v režimu inteligentní tabulky se po převodu zpět převedou do podoby absolutních odkazů a po seřazení podle jiného sloupce se odkazují úplně do jiných řádků. Nejhorší na tom je, že na první pohled se chová tabulka "normálně". Máte nějaký osvědčený postup, jak se tomuhle vyvarovat? Děkuji. ... měli by o tom asi vědět i v MS, protože by stačilo obnovit "rozsah" bez "dolarů" a vše by fungovalo. Možná to už v MS Excel 2013 je opravené... nevím

Pavel Lasák

Přidáno: 21.06.16 09:28

To Libor Šrámek: Bohužel nevím jak to omezit, "absolutní" odkazy dává i v Excel 2016. Jediná možnost napsat si vlastní makro. Nebo vkládat vzorce předem a následně naformátorvat jako tabulka (což předpkládám u vás asi nepůjde, protože tabulku dostávate hotovou). Otázkou spíše je proč potřebujete formátování odstraňovat.Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |