Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » PowerApps » PowerApps-prvky-zaklady
Microsoft Excel logo

Prvky pro vkládání v PowerApps

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Jakými prvky můžete vkládat do PowerApps data. Například ať následně můžete uložit do Excel.

Z předchozích článku již umíte data z Excel načíst, ale co když je potřeba je upravit, nejen v textboxu, ale mít možnost vybrat z rozbalovacího menu, umět zaškrtnout výběrové tlačítko, atd.

Úvodem

V tomto článku se podíváme jaké prvky pro vkládání v PowerApps máme, jaké vlastností tyto prvky mají. V dalších článcích se již podíváme na konkrétní prvky a jich spolupráci. V totmo se podíváme na nutnou "nudnou" omáčku okolo. Ať vás nepřekvapí vlastnost OnSelect vs OnChange, Text vs Item , Fill a co která umí. Pro přehlednost je článek rozdělen na kapitoly:


Seznam prvků pro vkládání

K dispozici je několik vkládacích prvků, nejen pro práci s formuláři (primárně jde o prvky v záložce pro vstup). Prvek se vloží do plátna (obrazovky, screenu). Přes "plusko" a ve Vstup si můžete vybrat.

PowerApps - jak vložit prvek

K dispozici je (aneb si probereme):

 • Textový popisek – Label – není úplně určen pro vstup, ale bude se hodit - podrobněji o popisku
 • Tlačítko – Button
 • Textové zadání – TextInput
 • Rozevírací seznam – Dropdown
 • Pole se seznamem Combobox
 • Výběr data (datum) DataPicker
 • Seznam – ListBox
 • Zaškrtávací políčko – Checkbox
 • Přepínač – Radio
 • Přepínací tlačítko – Toggle
 • Posuvník – Slider
 • Hodnocení - Rating
PowerApps - seznam prvků

Pokud budete něco hledat tak v angličtině. V češtině toho moc zatím není.

Vlastností prvků

Pojďme se podívat nejduležitější vlastnost:

 • Název prvku
PowerApps - název prvku

Vlastnosti prvku (ne všechny prvky mají všechny):

 • Základ
  • Text – text, který se v ovládacím prvku zobrazuje nebo uživatel zadává do tohoto ovládacího prvku
  • Items – zdroj dat, ze kterého je možné vybírat (výběrové políčko)
 • Reakce na událost
  • OnSelect – aplikace odchytí kliknutí na ovládací prvek uživatelem
  • OnChange – reakce aplikace na změnu výběru uživatelem (například rozbalovací tlačítko)
  • OnNavigate – reakce aplikace kliknutí na položku (například výběrové políčko)
 • Grafická podoba (design) -barvy
  • Fill – barva pozadí ovládacího prvku
  • Color – barva textu v ovládacím prvku
 • Grafická podoba (design) - text
  • Italic – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako kurzívy
  • Font – název rodiny písem pro zobrazení textu
  • FontWeight – váha textu v ovládacím prvku:
   • Bold (Tučné)
   • Semibold (Polotučné)
   • Lighter (Tenčí)
   • Normal (Normální)
  • Size – velikost písma textu zobrazeného v ovládacím prvku
  • Strikethrough – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako přeškrtnutého
  • Underline – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako podtrženého
 • Grafická podoba (design) - Radiusy
  • RadiusBottomLeft – poloměr zaoblení levého dolního rohu
  • RadiusBottomRight – poloměr zaoblení pravého dolního rohu
  • RadiusTopLeft – poloměr zaoblení levého horního rohu
  • RadiusTopRight – poloměr zaoblení pravého horního rohu
 • Ohraničení
  • BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku
  • BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku
   • Solid (Plné)
   • Dashed (Čárkované)
   • Dotted (Tečkované)
   • None (Žádné)
  • BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvku
 • Stav prvku
  • Visible – možnost zobrazit nebo skryt ovládací prvek
  • Pressed – v případě stisknutí ovládacího prvku má hodnotu true , jinak má hodnotu false
  • DisplayMode – ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem:
   • Edit , Úpravy - pouze zobrazuje data
   • View , Prohlížení - nebo je zakázaný
   • Disabled - Zakázáno
 • Velikosti a pozice prvku
  • Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvku
  • Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvku
  • X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá)
  • Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá)
 • Vylepšení prvku
  • TabIndex – pořadí při navigaci pomocí klávesnice vzhledem k jiným ovládacím prvkům
  • Tooltip – vysvětlující text, který se zobrazí, když uživatel najede myší na ovládací prvek
 • Padding
  • PaddingBottom – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a dolním okrajem stejného prvku
  • PaddingLeft – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a levým okrajem stejného prvku
  • PaddingRight – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a pravým okrajem stejného prvku
  • PaddingTop – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a horním okrajem stejného prvku
 • Reakce na DisplayMode
  • DisabledBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)
  • DisabledColor – barva textu ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)
  • DisabledFill – barva pozadí ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)
 • Presed - Focus - Hover
  • FocusedBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku, když je na něm fokus
  • FocusedBorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvku, když je na něm fokus
  • HoverBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvek
  • HoverColor – barva textu v ovládacím prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvek
  • HoverFill – barva pozadí ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvek
  • PressedBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku po kliknutí na ovládací prvek uživatelem
  • PressedColor – barva textu v ovládacím prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelem
  • PressedFill – barva pozadí ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelem

Na co si dát pozor - tečka, čárka, středník

Pokud hledáte na internetu v nápovědách, možná se budete divit proč vám něco nefunguje. Příčina může být v oddělovcích znacích:

 • čárka - v české verzi středník
 • tečka - v české čárka
 • středník - v české dva středníky
 • Velká malá písmena
 • Set vs UpdateContext - bude zmíněno v přislušných článcích
 • ...

Pokud jste našli další záludnost, můžete zmínit v komentářích. Postupně budu doplňovat.

PowerApps-odemknuti-prvku

Odemknutí prvku

Pokud vuživáte atomatiyckého vytvoření plátnu, může se stát při úpravě prvků, že se nepovede, protože prvek je zamknutý, je potřeba jej odemknout. Stačí konkretní prvek vybrat s kliknout na zámek.

PowerApps - odemknutí prvku

Změna vlastností u více prvků

V jednom kroku, můžete změnit stejnou vlastnost v několika prvcích najednou:

UpdateContext({DateNow: Now();DateNow2: Now()})

Provádění více události

Pokud chcete mít v tlačítku více události, stačí jen oddělit dvěma středníky. Aktualizujeme patřičnou hodnotu a uložíme formulář.

UpdateContext({DateNow: Now()});;SubmitForm(EditForm)

Související články

Závěrem

Napadá vás co doplnit? Můžete zmínit v komentářích.

Článek byl aktualizován: 23.02.2021 16:56

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře zatím nejsou

Můžete být prvními co zanechají smysluplný komentář.Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |